• 1 Կարգ A


  Մոտոցիկլներ և այլ մոտոտրանսպորտային միջոցներ
 • 2 Կարգ B

  Տրանսպորտային միջոց, որի թույլատրելի ծավալը չի գերազանցում 3500 կիլոգրամը և նստատեղերի քանակը չի գերազանցում 8 - ը` բացառությամբ վարորդի նստատեղից:
 • 3 Կարգ C

  Տրանսպորտային միջոցներ, բացառությամբ նրանց` որոնք դասվում են D կարգին: Թույլատրելի ցավալը գերազանցում է 3500 կիլոգրամը:
 • 3 Կարգ D

  Տրանսպորտային միջոցներ, որոնք համարվում են մարդկային փոխադրամիջոց և ունեն ավելի քան 8 նստատեղ, բացառությամբ վարորդի նստատեղը:
 • 3 Կարգ E

  Տրանսպորտային միջոց քարշակով, որոնք դասվում են «B», «С» կամ «D» կարգերին և որոնց համապատասխան տրանսպորտային միջոցի վարման իրավունք առկա է, բայց որոնք չեն դասվում վերը թվարկածներից ոչ մեկին:

Բարի գալուստ ավտոդպրոց ‹‹Բարի երթ››
    ‹‹Բարի երթ›› ավտոդպրոցում անց ենք կացնում A B C D E կարգերի տրանսպորտային միջոցների վարման հմտությունների ու տեսական գիտելիքների ուսուցման դասընթացներ:
    Մեր նպատակն է սովորեցնել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, անվտանգ երթևեկության հիմունքները և ավտոմոբիլների անվտանգ գործնական վարումը, ինչպես Երևանի, այնպես էլ՝ հանրապետության ողջ տարածքի ցանկացած դիմորդի: Հաշվի առնելով ճանապարհային երթևեկության պայմանները, տրանսպորտային ինտենսիվ երթևեկության հոսքերը՝ ուսուցումը կազմակերպվում է ժամանակակից ինտերակտիվ տեխնիկական միջոցներով: Ուսուցումը հագեցված է համակարգչային ծրագրերով, թեստերով և վարժություններով:

Արագաչափերն ու տեսախցիկները գործարկվել են
  Հայաստանի Հանրապետության ոստի- կանությունը իրազեկում է, որ Երևան քաղաքում տեղադրված երթևեկության նկատմամբ վերահսկողության և իրավախախտումների արձանագրման տեսախցիկներն ու արագաչափ սարքերը գործարկվել են:
‹‹Բարի երթ›› ավտոդպրոցն առաջարկում է`
  Տեսական գիտելիքների դասընթացներ
Տեսական ուսուցման կուրսը արժե 30.000 ՀՀ դրամ: Վճարումը կատարելուց հետո դիմորդին թույլատրվում է մասնակցելու ցերեկային և երեկոյան դասընթացներին:
  Գործնական դասընթացներ
Ավտոմեքենայի վարման մեկ ժամի արժեքը մեխանիկական փոխանցումատուփով մեքենայի դեպքում՝ 3500դրամ, ավտոմատ փոխանցումատուփով մեքենայի դեպքում՝ 4000դրամ:
Ուզու՞մ եք վարորդական իրավունք:
  Վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու համար անհրաժեշտ է հանձնել 2 քննություն` տեսական և գործնական: Տեսական քննությունը ստուգում է ճանապարհային կանոնների ու նշանների իմացությունը: Այն անց է կացվում թեսթային տարբերակով: Թեսթը բաղկացած է 10 հարցից: